Nye faresymboler

Faremærkning af kemikalier og materialer i EU går i de kommende år fra systemet med orange faresymboler og risiko- og sikkerhedssætninger, til at være globalt harmoniserede efter GHS (Globalised Harmonised System).
 
Med NiceLabel software kan du let designe og vedligeholde dine etiketlayouts, så de er inde for loven. 

Hvad er GHS?

GHS er FN’s globale retningslinjer for klassificering og mærkning: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. GHS retningslinjerne er med til at ensrette faremærkning af kemikalier og materialer i EU og erstatte de enkelte landes klassificeringssystemer og mærkning.
 
Tidsfrister
1. juni 2015 skal producenter, importører, downstream-brugere og distributører af kemiske materialer anvende de nye symboler til faremærkning.

Design let dine GHS etiketter

GHS etiketter har nogle helt specifikke udfordringer, som du let kan overkomme ved at bruge NiceLabel - uden brugerdefineret programmering eller endeløs mængde af etiketskabeloner.
 
  • Udnyt pladsen: NiceLabel kan ombryde tekst omkring piktogrammer, så du kan bruge al tilgængelig plads på etiketten.
  • Læsbarhed: Med auto-fit funktionen justerer NiceLabel dynamisk skriftstørrelsen for optimal udnyttelse af pladsen. Du kan indstille minimum og maksimum størrelse.
  • Mulighed for flere sprog: Du kan anvende flere sprog på den samme etiket

Skabelon til GHS etiket

NiceLabel inkluderer en grafisk etiketdesigner,
som gør det let at fremstille GHS skabeloner til etiketter.
  
De elementer, der er inkluderet som standard i GHS etiketter, er:
1. Produktidentifikator
2. Signalord*
3. Farepiktogram
4. Faresætning
5. Sikkerhedssætning
6. Leverandør information
 
Prøv selv at printe dine egne GHS etiketter direkte fra din browser ved at klikke på NiceLabel logoet:
 
 

Print faremærkning direkte på din karton

Tiflex er yderst velegnet til mærkning af GHS etiketter. Man har i R32 Bicolor lavet en ”to-i-et” mærkning. Derfor kan du i en og samme proces mærke både din faremærkning men også dine produkt relaterede data. Tiflex har en høj printkvalitet, der sikrer, at dine stregkoder, batchkoder, tekster, logoer og billeder er klar og lette at læse.

NiceLabel’s brugervenlige software gør det helt enkelt at overføre data direkte til en eller flere Tiflex printere.

Farepiktogrammer

Piktrogrammerne er et nøgleelement ved mærkning af beholdere. Piktogrammerne vælges ud fra, om det drejer sig om:
  • Mærkning af beholdere og faretegn på arbejdspladsen
  • Mærkning til transport af farligt gods
Afhængig af målgruppen vælges enten den ene eller den anden mulighed, men de bruges aldrig sammen.
Størrelsen på etiketten og piktogrammet varierer alt efter beholderens kapacitet.